24-03-2019

Zachęcają do inwestowania

32591a47764ead663eb7506ab5c84286_XL
 Do druku

Przedstawiciele zagranicznych firm, lubelskich i świdnickich instytucji oraz przedsiębiorstw, radni miejscy spotkali się 15 czerwca, w Centrum Kultury,  na konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku”.

-  Dziękuję wszystkim za przybycie na trzecie i zarazem ostatnie spotkanie, kończące  się  studyjnym  wyjazdem  do strefy aktywności. Mam nadzieję, że być może któraś z goszczących zagranicznych firm zainteresuje się strefą i zrobi w Świdniku poważną inwestycję  - burmistrz Waldemar Jakson, otwierając poniedziałkowe spotkanie.

Podczas konferencji mówiono, między innymi  o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji gospodarczych, roli organizacji okołobiznesowych i samorządu gospodarczego jako wsparciu dla rozwoju przedsiębiorczości.  Przedstawiono także gospodarcze propozycje Świdnika dla branży lotniczej, logistycznej i nowoczesnych usług dla biznesu, które stanowią podstawę Strefy Aktywności Gospodarczej.

-  Obecność  „PZL-Świdnik”, bliskość Portu Lotniczego Lublin, powołany w 2014 roku klaster zaawansowanych technologii lotniczych  to, między innymi, czynniki, które sprzyjają lokowaniu biznesu  lotniczego  w naszym mieście i strefie  – wyjaśniał Bartłomiej Pejo z Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Świdnik.  -  Branża logistyczna może liczyć na nowoczesne połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze. Pomocne jest sąsiedztwo  Strefy Ekonomicznej Lublin, gdzie funkcjonują 24 firmy, na przykład Poczta Polska. Dla trzeciego sektora, nowoczesnych usług dla biznesu, nie bez znaczenia jest bliskość ośrodków akademicko-naukowych. Misja gospodarcza  jaką przyjęliśmy, to tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w strefie, poprzez uruchomienie zachęt inwestycyjnych oraz stworzenie i wypromowanie silnej marki gospodarczej miasta.

Uczestnicy spotkania obejrzeli również spot mający zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście. Wyświetlany będzie na ekranach LED-owych w wielu miastach w Polsce oraz podczas targów i konferencji branżowych.