24-03-2019

Świdnik wyróżniony

7c5969ed5283be8d3c301644535f9099_XL
 Do druku

Aktywność gospodarcza Świdnika została doceniona przez komisję konkursową "Business Excellence" Lubelskiego Klubu Biznesu. 2 czerwca burmistrz Waldemar Jakson odebrał wyróżnienie Gmina Przyjazna Inwestorom 2015. Co zdecydowało o jego przyznaniu?

- Jesteśmy bardzo aktywni w działaniach promocyjnych, które mają na celu udowodnienie inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, że Świdnik jest atrakcyjnym miejscem do ulokowania kapitału. Komisja konkursowa otrzymała informację zarówno na temat pełnego spectrum aktywności gospodarczej prowadzonej na terenie gminy, animowanej przez władze samorządowe, jak oraz naszych planów na przyszłość – mówi burmistrz Waldemar Jakson.

- Priorytety tych planów wydają się dosyć oczywiste…

- Najważniejszy jest projekt zatytułowany „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”. W marcu wprowadziliśmy zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające prowadzenie inwestycji w Strefie Aktywności Gospodarczej, która ma obejmować powierzchnię 120 hektarów terenów przylotniskowych.  Dla zachęcenia inwestorów planujemy, między innymi, zwolnienia w podatku od nieruchomości, dla powstających tam przedsiębiorstw.

- Tymczasem powstają narzędzia do realizacji tych planów…

- Oprócz działań, o których wspomniałem, skupiamy się na budowie instrumentów promocji. Powołaliśmy stanowisko do spraw marketingu gospodarczego i rozwoju miasta Świdnik. Powstało również Biuro Obsługi Inwestora. Podjęliśmy działania zmierzające do usystematyzowania procedur postępowania z potencjalnymi inwestorami. Staramy się również wypromować markę gospodarczą Świdnika, jako miejsca zapewniającego efektywną i bezpieczną działalność gospodarczą. Staramy się o spójność i efektywność komunikatu przekazywanego docelowym grupom odbiorców, zwłaszcza inwestorom. Chodzi o wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Zależy nam głównie na takich branżach, jak logistyka, spedycja, przemysł lotniczy, parki biznesowe. Świdnik, jako planowane Aeropolis, obejmuje miasto, a także obszary zlokalizowane wokół portu lotniczego, wliczając sam port oraz towarzyszącą mu infrastrukturę komunikacyjną: stację kolejową, przystanki autobusowe, postój taksówek, oraz działalność biznesową w jego bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie w pierwszej kolejności swoją działalność lokalizują przedsiębiorstwa związane z obsługą transportu lotniczego. Jestem przekonany, że wkrótce Świdnik będzie postrzegany wśród inwestorów krajowych i zagranicznych jako nowoczesny port dla biznesu.