INFORMACJE O STREFIE GOSPODARCZEJ

SZUKAJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu

Czynniki sprzyjające umiejscowieniu w SAG:

  • Silny ośrodek akademicki dysponujący dobrze wykwalifikowanymi kadrami
  • Duży potencjał rozwoju
  • Konkurencyjne koszty budowy i nabycia nieruchomości
  • Dynamicznie rozwijający się biznes umiejscowiony w Polsce Wschodniej

Dzięki dostępności wysoko wykwalifi kowanej kadry pracowniczej, bogatej ofercie powierzchni biurowych oraz relatywnie niższym kosztom prowadzenia działalności operacyjnej od trzech lat na Lubelszczyźnie wyraźnie wzrasta aktywność fi rm z sektora BPO/SSC.
W 2014 r. Lublin został uznany za najlepiej zapowiadające się miejsce do świadczenia usług typu backoffice w Europie Środkowo-Wschodniej. W centrach usług zlokalizowanych w Lublinie pracuje ponad 3 tys. osób, z czego zdecydowana większość to pracownicy podmiotów z kapitałem zagranicznym. Spośród globalnie rozpoznawalnych fi rm swoje centra usług biznesowych na Lubelszczyźnie utworzyły m.in. Genpact i Orange. W regionie działają również centra kontaktu z klientem ważnych fi rm z polskim kapitałem, takich jak np. PKO BP. Wśród innych fi rm, zatrudniających w swoich centrach w Lublinie ponad 150 osób, można wymienić m.in. Wartę, Proamę i Alior Bank.

helpdesk

Przedsiębiorcy sektora usług dla biznesu coraz chętniej wybierają Lubelszczyznę. Przyciągają ich na wschód kraju niższe koszty pracy i konkurencyjne ceny wynajmu powierzchni biurowych.