INFORMACJE O STREFIE GOSPODARCZEJ

SZUKAJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Sektor lotniczy

Czynniki sprzyjające umiejscowieniu firm z sektora lotniczego w SAG:

  • Sąsiedztwo PZL-Świdnik
  • Bliskość międzynarodowego portu lotniczego
  • Działalność Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych
  • Dostępność wykwalifikowanego personelu (uczelnie wyższe i technika)

Polski przemysł lotniczy koncentruje się w 90 proc. w Polsce Wschodniej. Głównymi producentami branży lotniczej w Polsce są: PZL-Świdnik,  SK Rzeszów i PZL Mielec. Mapę producentów uzupełnia grupa polskich małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których największe są: AeroKros, Aero At, Margański&Mysłowski i Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek.

pz--swidnikruslan_w_swidniku

 

PZL-Świdnik, jedna z najnowocześniejszych i najbardziej znaczących firm w sektorze lotniczym, umiejscowiona jest w bezpośrednim sąsiedztwie SAG. W styczniu 2010 roku właścicielem zakładu PZL-Świdnik został włosko-brytyjski potentat helikopterowy Agusta Westland, który już od 13 lat współpracował ze świdnickim partnerem. PZL-Świdnik produkuje kadłuby większości śmigłowców włoskiego  roducenta. Wytwórnia realizuje również zamówienia kooperacyjne od Airbusa, Latecoere i innych znaczących odbiorców także z USA i Wielkiej  rytanii. PZLŚwidnik jako jedyny w Polsce jest nie tylko producentem, ale i konstruktorem śmigłowców.

Niebagatelne znaczenie ma również bliskość Portu Lotniczego Lublin. Umożliwia to szybkie przemieszczanie się pracowników, dostępność przedsiębiorstwa dla klientów, a także daje możliwość skorzystania z transportu lotniczego produktów i technologii powstałych w SAG. Świdnik, położony zaledwie 12 km od centrum Lublina, czerpie również z zasobów wykwalifikowanej kadry, która co rok opuszcza lubelskie uczelnie. Na terenie Lublina działają cztery uniwersytety (UMCS, KUL, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy), Politechnika Lubelska, która ściśle współpracuje m.in. z PZL-Świdnik, a także szereg prywatnych szkół wyższych.

Przyszli pracodawcy mogą również liczyć na wykwalifikowany personel po szkołach technicznych. W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku uczą się technicy mechanicy lotniczy i awionicy. Szkoła, w 2012 roku uzyskała certyfikat PART-147. Uprawnia on do szkolenia oraz egzaminowania mechaników obsługi statków powietrznych zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

W 2014 roku działające w regionie firmy z branży lotniczej i samorządy powołały Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Jego liderem został PZL-Świdnik. Celem klastra jest rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności regionu poprzez przepływ wiedzy i wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, uczelniami i instytucjami zajmującymi się technologiami lotniczymi. Klaster po pomyślnym zakończeniu etapu organizacyjnego wszedł w tym roku w fazę aktywnej działalności. Pod koniec marca założyciele klastra podpisali porozumienie ze Śląskim Klastrem Lotniczym. Oprócz transferu wiedzy i technologii firmy zrzeszone w klastrze mogą również liczyć na dofinansowanie z programów unijnych, przeznaczonych na innowacyjne projekty i rozwój działalności klastrowej.