INFORMACJE O STREFIE GOSPODARCZEJ

SZUKAJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Sektor logistyczny

Czynniki sprzyjające umiejscowieniu w SAG:

  • Infrastruktura drogowa (S12 i S17 wraz z obwodnicą Lublina)
  • Inwestycje przemysłowe w SSE na Felinie
  • Perspektywa rozwoju rynków wschodnich
  • Inwestycje liderów branży (MLP, Raben, Poczta Polska)

Na atrakcyjność Polski Wschodniej oraz Świdnika wpływa znacząca poprawa infrastruktury drogowej i transparentność procesów administracyjnych. W przyszłości sąsiedztwo rynków Ukrainy Białorusi i Rosji daje Polsce Wschodniej szansę stać się pomostem logistycznym
między wschodem a zachodem Europy.

Dynamiczny rozwój sektora logistyki na Lubelszczyźnie jest związany z dobrą dostępnością komunikacyjną (budowa obwodnicy Lublina i tras S12 i S17) oraz rozwojem Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

wezel_drogowy_przy_Sag

W 2007 roku na lubelskim Felinie, bezpośrednio graniczącym z SAG, została utworzona Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Od tego czasu strefa przyciągnęła 24 firmy. Większość z nich już zrealizowała swoje inwestycje, tworząc blisko 2 tys. miejsc pracy. W obszarze podstrefy największą sortownię w Polsce Wschodniej zlokalizowała Poczta Polska.

sortownia_poczty_polskiej