УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Маршалковское управление Люблинского воеводства в Люблине

ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
tel. 81 44 16 600
faks 81 44 16 602
www.lubelskie.pl

Люблинское агентство поддержки предпринимательства

ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 - sekretariat
fax 81 46 23 840

Telefony do punktu informacyjnego
81-46-23-831 lub 81-46-23-812.

e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.eu
www.lawp.lubelskie.pl

Управление города Люблин

plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

tel.: 81 466 1000
fax: 81 466 1001
e-mail: bom@lublin.eu
www.um.lublin.pl

Управление города Свидник

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15,
21-047 Świdnik,
Powiat: Świdnicki

tel. 81 751 76 09
faks 81 751 76 08
e,mail urzad@e-swidnik.pl
www.swidnik.pl

Департамент управления региональной операционной программой

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Franciszka Stefczyka 3
20-151 Lublin
www.rpo.lubelskie.pl

Польское агентство развития предпринимательства

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl