Przyjazny dla mieszkańców

Świdnik jest gminą miejską o powierzchni 20,35 km kw., liczącą nieco ponad 40 tys. mieszkańców. Jest również siedzibą powiatu, w skład którego wchodzą gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Świdnik i Trawniki.
Kondycja miasta jest silnie związana ze spółką PZL Świdnik, która jest największym pracodawcą w Świdniku i jednym z największych w regionie.

nowoczesne-miasto

  • Miasto charakteryzuje się zwartą zabudową, dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego i dodatnim przyrostem naturalnym
  • Świdnik to miasto z dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową
  • Miasto charakteryzuje się bogatą ofertą kulturalną, sportową oraz otwartością na potrzeby swoich mieszkańców
  • Świdnik dziś to lider w pozyskiwaniu środków unijnych i miasto ze śmiałymi planami na przyszłość

Struktura wiekowa mieszkańców Świdnika jest korzystna z punktu widzenia gospodarczego. Z 40 tys. świdniczan 63,2 proc. to osoby w wieku produkcyjnym. W mieście stale powstają nowe budynki mieszkalne. W tej chwili budowę bloków mieszkalnych prowadzi Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku i firma Mak-Dom.

zasoby-mieszkaniowe

ZOBACZ TAKŻE

GALERIA ZDJĘĆ

FILM PROMOCYJNY

FORMULARZ KONTAKTOWYKONTAKT

Biuro Obsługi Inwestora

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

TELEFON: 81 751 76 63

FAX: 81 751 76 08

EMAIL: info@invest.swidnik.pl

WWW: http://www.invest.swidnik.pl