Strefa Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku

< POWRÓT

Strefa Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku to 120 ha terenów położonych między lotniskiem a obwodnicą Lublina. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w SAG
możliwość prowadzenia następującej działalności:

U – usługowa
U/MN – usługowo-mieszkaniowa
U(MN) – usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
U(MW) – usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna
U(P) – usługowa z dopuszczeniem produkcji, składów i magazynów
U/P – usługowa oraz produkcji, składów i magazynów
P (U) – produkcyjna, składy i magazyny z dopuszczeniem zabudowy usługowej
KS/ZI – obsługa komunikacji samochodowej i zieleni izolacyjnej
U/SM – produkcyjna, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa
Uz – usługowa i zieleń towarzysząca

Rodzaj transakcji:
Rodzaj działki:
Zabudowa: