Poza SAG – tereny inwestycyjne

< POWRÓT

W Świdniku są również atrakcyjne działki inwestycyjne poza Strefą Aktywności Gospodarczej

Do zagospodarowania jest miejska działka przy ul. Brzegowej o łącznej powierzchni 3,1 ha z możliwością przekształcenia na usługi i produkcję. Teren jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S12/S17, Strefy Ekonomicznej Lublin i Strefy Aktywności Gospodarczej Świdnik. Na inwestorów czeka także ponad 2,5 ha miejskich terenów przy ul. Klonowej 16b z przeznaczeniem m.in. pod sport i rekreację oraz kilkadziesiąt hektarów gruntów we wschodniej części miasta między ul. Krańcową, al. Armii Krajowej i ul. Kusocińskiego. W tym rejonie znajdują się działki przeznaczone pod:

  • różnego rodzaju usługi (o pow. ponad 3 ha i 3,5 ha),
  • zabudowę wielorodzinną (o pow. 4,4 ha i 4,9 ha) n usługi komercyjne (o pow. 2,4 ha i 4,5 ha)
  • zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (o pow. 16,5 ha)
  • zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (o pow. 20,4 ha)
  • zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ( o pow. 1,5 ha)
  • zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (o pow. 13,1 ha)
  • usługi publiczne i usługi komercyjne (o pow. 3,2 ha)
  • usługi sportu (o pow. 1,6 ha)
  • zabudowę przemysłową, składy i magazyny (8,3 ha)

Do zagospodarowania przez przedsiębiorców pozostają również grunty leżące w południowo-wschodniej części miasta w pobliżu drogi ekspresowej S12/S17. To działka o pow. 4,2 ha przy ul. Piaseckiej 4 z przeznaczeniem na usługi i budownictwo oraz działka przy ul. Piaseckiej 236 z przeznaczeniem na usługi komercyjne.

 

Rodzaj transakcji: Kupno, Dzierżawa, Sprzedaż
Rodzaj działki: Rolna, Przemysłowa, Rekreacyjna
Zabudowa: Powierzchnia handlowa, Powierzchnia biurowa, Powierzchnia produkcyjna