Działka nr 1361/50 przy ul. Klonowej 16b w Świdniku

< POWRÓT

Przeznaczenie podstawowe:

  • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
  • usługi publiczne
  • usługi bezpieczeństwa publicznego,
  • inne usługi nieuciążliwe, przy czym lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 400-2000m kw ustala się wyłącznie na zasadach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj transakcji: Dzierżawa
Rodzaj działki: Budowlana, Przemysłowa, Rekreacyjna, Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa: Powierzchnia magazynowa, Powierzchnia handlowa, Powierzchnia biurowa, Powierzchnia produkcyjna