INFORMACJE O STREFIE GOSPODARCZEJ

SZUKAJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Linia kolejowa

Przez Świdnik przebiega linia kolejowa nr 7 o dużej przepustowości Warszawa – Lublin – Chełm – Dorohusk. Jest to linia dwutorowa zelektryfi kowana. Na terenie miasta funkcjonuje stacja osobowo-towarowa (Świdnik Miasto) i przystanek kolejowy (Świdnik Wschód). Linia bezpośrednio przylega do Strefy Aktywności Gospodarczej od strony południowej.

Do obsługi ruchu towarowego wykorzystywana jest bocznica kolejowa biegnąca do PZL-Świdnik. Stacja kolejowa i przystanek kolejowy są powiązane z podsystemami komunikacji zbiorowej obsługującej miasto Świdnik W grudniu 2012 r. została otwarta linia Świdnik – Świdnik Port lotniczy. Dzięki budowie 2,2 km torów do lotniska można dojechać bezpośrednio z dworca kolejowego Lublin Główny. Pociągi zatrzymują się tuż przed wejściem do terminalu lotniskowego. Ich rozkład jest dostosowany do rozkładu lotów.

swidnik_stacja