INFORMACJE O STREFIE GOSPODARCZEJ

SZUKAJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Biuro Obsługi Inwestora

Dobra współpraca z przedsiębiorcami i zapewnienie im kompleksowego wsparcia podczas procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu to jeden z priorytetów władz miejskich Świdnika. Dlatego w strukturze urzędu zostało utworzone Biuro Obsługi Inwestora. Komórka podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą miasta oraz promocyjne. Świadczy również pomoc dla przedsiębiorców chcących lokować swoje inwestycje w Świdniku.

boi_ums

Główna działalność BoI:

  • pozyskiwanie i kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych oraz opieka poinwestycyjna,
  • udzielanie informacji potencjalnym inwestorom w zakresie polityki inwestycyjnej miasta, obowiązującego prawa lokalnego oraz podstawowych uwarunkowań prawnych dotyczących realizacji inwestycji,
  • opracowywanie projektów i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych,
  • opieka „pilota inwestycyjnego” w kluczowych inwestycjach,
  • opracowywanie i wdrażanie programów mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości w Świdniku,
  • współpraca z organizacjami otoczenia biznesu,
  • podejmowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania w mieście.