INFORMATION ABOUT ECONOMIC ZONE

SEARCH INVESTMENT AREAS

Strefa Aktywności Gospodarczej w Świdniku

Port Lotniczy Lublin to najmłodsze międzynarodowe lotnisko w Polsce. Zostało uruchomione w grudniu 2012 roku. Równocześnie z budową portu powstawała północna obwodnica Lublina. W tym samym czasie przebudowane zostały drogi krajowe w kierunku Warszawy i wschodniej granicy Polski. Powstanie nowej infrastruktury transportowej wokół Świdnika, umożliwiającej szybkie przemieszczanie się i transport towarów stawia miasto w uprzywilejowanej biznesowo pozycji.

Otwarcie komunikacyjne Świdnika i powstanie międzynarodowego lotniska stały się podstawą do umiejscowienia w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) o powierzchni 120 ha. Teren jest wyjątkowo atrakcyjny ze względu na bliskość portu lotniczego, ale również węzłów komunikacyjnych drogi S12 i S17. SAG od strony wschodniej bezpośrednio styka się z terenami wchodzącymi w skład Portu Lotniczego Lublin. Od strony zachodniej sąsiaduje z obwodnicą Lublina (węzłem „Tatary”). Od strony północnej jest ograniczona drogą wojewódzką nr 822 prowadzącą od węzła na obwodnicy Lublina w kierunku centrum Świdnika i Portu Lotniczego Lublin. Od południa SAG zamyka linia kolejowa nr 7 Warszawa – Dorohusk (granica państwa). 

Wizja rozwoju terenów inwestycyjnych została oparta o strategie rozwoju portów lotniczych w Polsce i Europie. Zgodnie z nimi w obrębie obszaru wokół portu lotniczego (Airport City) są lokowane parki biznesowe, parki technologiczne oraz nowoczesne ośrodki przemysłowe i logistyczne. W pierwszej kolejności swoją działalność w Airport City lokują przedsiębiorstwa związane z obsługą transportu lotniczego. Kolejne są firmy, dla których kluczowe znaczenie ma szybki i sprawny dostęp do dostawców, klientów lub partnerów biznesowych z całego świata. W pobliżu portów lotniczych często powstają również centra handlowe, hotele oraz parki rozrywki.

 

Przeznaczenie terenów SAG

-  tereny zabudowy usługowej U,

-  tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów przemysłowych, składów i magazynów U(P),

- tereny zabudowy usługowej oraz obiektów przemysłowych, składów i magazynów U/P,

- tereny zabudowy usługowej oraz składów i magazynów U/SM,

- tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej P(U),

- tereny zabudowy usługowej i zieleni towarzyszącej Uz.