INFORMACJE O STREFIE GOSPODARCZEJ

SZUKAJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Dostępność komunikacyjna SAG

Dostępność transportowa Świdnika uwarunkowana jest lokalizacją w pobliżu dużego ośrodka miejskiego (Lublin), jak również dróg krajowych: nr 12, 17 i 19. Niebagatelne znaczenie ma oddana do użytku w 2014 roku północna obwodnica Lublina, której część przebiega na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (węzeł „Lublin-Felin”, „Świdnik” i węzeł „Tatary”) Gmina Miejska Świdnik położona jest przy drogowym szlaku komunikacyjnym o międzynarodowym znaczeniu, tworzącym główną oś transportową województwa lubelskiego. Stanowi on połączenie dwóch dróg krajowych – nr 12 i nr 17.
Droga krajowa nr 12 (Dorohusk – Chełm – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski – Łęknica) ma charakter ekspresowy. Końcowe odcinki tej drogi są częścią trasy europejskiej E372 (w Polsce od Kurowa do Lublina) i E373 (w Polsce od Lublina do granicy z Ukrainą). Jest to najkrótsze połączenie drogowe z Berlina do Kijowa. Droga krajowa nr 17 (Warszawa – Lublin – Lwów) stanowi część planowanej drogi ekspresowej S17, leżącej w ciągu trasy europejskiej E372. Droga krajowa nr 19 (Barwinek – Rzeszów – Lublin – Białystok – Kuźnica) biegnie od granicy ze Słowacją do granicy z Białorusią.

 

dostepnosc-komunikacyjna-sag-2